Doradztwo podatkowe

Doradca podatkowy, świadczy usługi w zakresie:

  • porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego,
  • optymalizacji opodatkowania działalności gospodarczej,
  • reprezentowania podatników przed organami skarbowymi,
  • sporządzania deklaracji i zeznań podatkowych.

Wykonywanie usług dla klienta rozpoczyna się po zawarciu pisemnej umowy.

W celu reprezentowania klienta przed organami podatkowymi niezbędne jest udzielenie pełnomocnictwa.

Wszelkie informacje uzyskane przez doradcę podatkowego w trakcie świadczenia usługi są objęte tajemnicą zawodową

Doradca podatkowy posiada aktualną wiedzę na temat przepisów podatkowych. Jest ustawowo zobowiązany do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach i seminariach.

Działalność doradcy podatkowego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej.